Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Til

medlemmene i Innherred kajakklubb

Steinkjer 14.feb.2013

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av februar mail/Facebook/nettside.

Årsmøtet avholdes 17.mars 2013 på Rødbrygga (Straumen) og begynner kl. 1800

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og sakliste.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg (ihht organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet i 2012)

a) Leder

b) 1 varamedlem til styret.

c) 1 revisor

d) Velge en representant til utvalg.

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

e) Valgkomité (leder) og vararepresentant

Styret minner om NIFs regler for kjønnskvotering ved valg/oppnevning.

 

Sak 6 Innkomne forslag:

6.1 Forslag om å heve kontingenten til 300 for vanlig medlemmer og 100 kr for medlemmer under 18år og studenter under 25år

Rabattordning: 50 kr pr familiemedlem utover hovedmedlem.

Begrunnelse: Satsene vil gjøre det enklere å føre medlemskartoteket, samt gi litt økte inntekter. God sosial profil på satsene.

6.2 Vedta ny lov for klubben. NIF har vedtatt ny lovnorm som alle idrettslag må ha i bunn.

Den gamle klubbloven var basert på den gamle lovnormen til NIF. (2/3 flertall kreves)

6.3 Utvide styret slik at antall styremedlemmer blir 3. Styret har behov for en materiaforvalter og synes det er nyttig at denne personen er i styret.

Med vennlig hilsen Styret

Regnskap-budsjett

Forslag til organisasjonsplan i Innherred kajakklubb 2013

2013-03-17 Lover for IKK

Årsmelding

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.