Årsmøtepapirer IKK 2014

Til
medlemmene i Innherred kajakklubb

Steinkjer 14.feb.2014

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av februar mail/Facebook/nettside.

Årsmøtet avholdes 2.mars 2014 på Rødbrygga (Straumen) og begynner kl. 1800

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg (ihht. organisasjonsplan vedtatt på årsmøtet i 2012)
a) Leder
b) Nestleder
c) 3 Styremedlemmer.
c) 1 revisor
d) Velge representant til utvalg.
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
e) Valgkomité (leder) og vararepresentant

Styret minner om NIFs regler for kjønnskvotering ved valg/oppnevning.

Sak 6 Innkomne forslag:
Det har ikke kommet inn forslag til årsmøtet og styret har heller ikke fremmet noen forslag.

Sak 7 Fastsette medlemskontingent:
Det har ikke kommet inn forslag til årsmøtet og styret har heller ikke fremmet noen forslag.

Med vennlig hilsen Styret

Årsmelding for Innherred Kajakklubb 2013

Styrets sammensetning 2013: Leder: Gunleik Hoffmann (på valg 2014) Nestleder: Hans Erik Teigen (på valg 2014) Styremedlem: Bjørg Aalbergsjø (på valg 2014) Kasserer: Holger Sørensen (på valg 2014) Varamedlem: Kjersti Bragstad (på valg 2014) Styremedlem: ingen representant (på valg 2015)

Aktivitetsutvalg: Kjersti Bragstad (på valg 2014) og Jacob Thompson (på valg 2015)

Ungdomsutvalg: ingen representant/ivaretatt av leder

Elveutvalg: Lars Gøran Bylund (på valg 2015)

Revisorer 2013: Ole John Fossum Hallvar Wahl

Valgkomite 2013: Leder Lars Ove Mølnå (på valg 2015) Medlem: Sivert Hegdal (på valg 2014) Medlem: Martin Fossum (på valg 2014) Varamedlem: Margareth Halle (på valg 2014)

Styrets arbeid:
Styret har avholdt 6 styremøter, og mellom møtene holdt kontakten via mail og telefon.
Styrets hovedaktivitet har vært å ha et tilbud om padleaktiviteter for medlemmene og stimulere medlemmer til å gå på kurs og være med på aktivitet. Har også hatt et fokus på å tilby padling til nybegynnere, og da spesielt ungdom. Kajakkene til klubben har blitt flittig brukt. Har også jobbet for å skaffe penger til innkjøp av flere kajakker og utstyr.

Informasjon til medlemmene skjer i hovedsak på Facebook – siden og hjemmesiden vår, noen ganger sendes mail til alle medlemmer.

Medlemmer:
Det har vært en liten tilvekst i medlemstallet i 2013, vi har nå 127 medlemmer ( ca 120 i 2012), her er familiemedlemmer inkludert. Fortsatt er det få yngre medlemmer. Alle medlemmer er forsikret ved aktivitet i klubbregi.

Økonomi:
Klubbens inntekter er i hovedsak kontingent, kursvirksomhet, utleie av utstyr og offentlige midler.
Årskontigenten er 300 kr for hovedmedlem, 50 kr pr familiemedlem i samme husstand. 100 kr for medlemmer under 18 år og studenter under 25 år. Inntekt på kontingent i 2013 var 30 100,- kr.
Inntekt fra kursvirksomhet: 38 000,-kr. Inntekt på utleie av utstyr: 25 750,- kr.
Klubben har i 2013 fått tildelt midler: – Norges Padleforbund 32 000,- kr. – «Lokale aktivitetsmidler» 2386,- kr. – Steinkjer kommune, Folkehelsemidler, 7000,-kr – Kajakker til verdi av 70.000,- NPF/DNB NOR

Klubben leier naust i Steinkjer til 1250,- kr mnd. Her er det plasser til utleie, 4 plasser er utleid til private medlemmer.
For øvrig vises det til regnskap, revisors beretning og budsjett.
Materiell som tilhører klubben:
13 havkajakker komplett utstyrt
5 barnekajakker komplett utstyrt
1 toer-elvekajakk
4 elvekajakker komplett utstyrt
4 polokajakker komplett utstyrt (venter på 2 til)
10 tørrdrakter og 8 våtdrakter, noen ekstra vester.
1 kajakktilhenger.

Styret har fattet vedtak på å kjøpe inn container for lagring av kajakker på Sjøbadet småbåthavn, Levanger.

Aktiviteter:
Aktivitetsutvalg, elveutvalget og styret har jobbet sammen med å koordinere og arrangere aktiviteter til medlemmene i løpet av sesongen. Har også dette året hatt et spesielt fokus på å introdusere kajakksporten til ungdom.

Turer og trening: Det har vært arrangerte kvelds- og helgeturer i perioden mai – september. De fleste turene har vært i Trondheimsfjorden. Som oftest har det blitt en liten padletur kombinert med rull og tull. Variabelt oppmøte fra 1 – 14 padlere.
Medlemmer av IKK deltok på Rangøysamlinga og Grønlandssamling på Stokkøya.

Arrangement:
– Sesongåpning på Bogen (ved naustet) i Mai.
– Vi deltok på Båt og Jektdagen i Bogen, Steinkjer og Båttreffet på Kjerknesvågen.
– Padling som ferieaktivitet for ungdom på Verdal ungdomsskole/videregående.
– Friluftslivets dag på Vulusjøen, Levanger.
– Padling på MOT – dag for elever på ungdomsskolene i Levanger kommune.
– Julebord i Einvika, Flatanger

Basseng:
Vi hadde noen fredager i Trønderhallen på Levanger på våren. Det har vært ukentlig bassengtrening om vinteren på Dampsaga bad i samarbeid med Steinkjer sportsdykkeklubb. Vi har betalt 1500 pr mnd. for tilbudet. Vi tar egenandel på 80,- kr pr person + 50,- kr for leie av kajakk pr gang. Den av klubbens medlem som er med for å hjelpe til betaler ikke for oppmøte.

Kurs:
4 introkurs hav, 4 grunnkurs hav, 1 teknikkkurs hav, 1 aktivitetslederkurs hav, 1 grunnkurs elv.
Klubben har i løpet av året fått flere medlemmer med kompetanse til å holde kurs samt arrangere korte turer. 1 medlem går på videregåendekurs hav som fullføres våren 2014. 4 medlemmer i klubben deltok på UNG – kurs i november.

Takk!
Styret vil takke alle medlemmer som har stilt opp for klubben på dugnad, aktiviteter og styrearbeid i løpet av året!

Hilsen styret i IKK

Valgkomiteens innstilling – forslag til organisasjonsplan til årsmøtet 2014:

Innherred kajakklubbs styre:

​​​​​​​​​På valg:

Leder:​​Bjørg Aalbergsjø​​​​2015
Nestleder:​​Lasse Sandø​​​​​2016
Kasserer:​​Stein Harald Vedal​​​2016
Styremedlem:​Anette Nilsen​​​​2016
Styremedlem:​Gunleik Hoffmann​​​​2015​​​
Styremedlem:​Hans Erik Teigen​​​​2015

Materialforvalter:

Hans Erik Teigen​​​​​​​ 2015

Aktivitetsutvalg:

Jacob Stenberg Thompson​​​​​ 2015
Gunleik Hoffmann​​​​​​​ 2016

Ungdomsutvalg:

Konstitueres av det nye styret​​​​​ 2016

Elveutvalg:

Lars Gjøran Bylund​​​​​​ 2015

Revisorer 2014:

Hallvar Wahl​​​​​​​ 2015
Ole John Fossum​​​​​​​ 2015

Valgkomite:

Leder:​​ Lars Ove Mølnå​​​​ 2015
Medlem:​​ Sølvi Rabben Teigen​​​ 2016
Medlem:​​ Knut Ivar Ramberg​​​ 2016
Varamedlem:​ Kjersti Bragstad​​​​ 2015

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.