Innkalling til årsmøte i Innherred Kajakklubb, 15. mars 2017

Til medlemmene i Innherred Kajakklubb

Innkalling til årsmøte i Innherred Kajakklubb

Årsmøtet avholdes den 15. mars 2017 kl. 19 på Rødbrygga, Straumen, Nergata 13, 7670 Inderøy.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 2017 til Innherred Kajakklubb Co/ Irene Skei Mjømen, Åsvegen 36, 7670 Inderøy eller irene.skei.mjomen@ntebb.no

Sakliste:
Sak 1: Godkjenne innkallingen og sakliste
Sak 2: Godkjenne stemmeberettigede
Sak 3: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen
Sak 4: Behandle årsmelding 2016
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 2016 i revidert stand og budsjett for 2017
Sak 6: Fastsette medlemskontingent
Sak 7: Behandle organisasjonsplan
Sak 8: Valg: Kandidater til alle verv er forespurt. Ikke alle verv er på valg. Verb som er på valg er: leder, kasserer, ett styremedlem, en revisor, leder valgkomite og ett vara medlem valgkomite.
Sak 9: Eventuelt
a) Sak fra styret: Kajakker Verdal: ønske om å arbeide for å få til kajakklager på Verdal gjennom Verdal Kommune og Idrettsrådet. Forslag til vedtak fra styret er at nytt styre arbeider videre med saken i 2017.02.12
b) Sak fra styret: Kursavvikling: Styret ønsker to instruktører per kurs. Forslag til vedtak fra styret er to instruktører per kurs, minst 5 deltagere per kurs og en fordelingsnøkkel for betaling av kursholdere som nytt styret må komme frem til.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://innherredkajakklubb.wordpress.com
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Det servers pizza. Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.