Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Innherred Kajakklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Innherred Kajakklubb

 

Formål: Kajakknaust Sjøbadet, Levanger

Tid: mandag 27.11 2016 kl. 19.00

Sted: Verdalsøra ungdomsskole, foaje ved hovedinngang/ inngang svømmehall

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær, samt to medlemmer til å skrive under protokoll
  4. Informasjonssak: Status for kajakknaustet og klubbens plan for kajakknaustet
  5. Mandat fra årsmøtet til å søke om banklån til bygging av kajakknaust. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar låneopptak kr 150 000,-. Som sikkerhet for lånet stilles pant i kajakklubbens driftsmidler (driftstilbehør) og pant i fast eiendom (feste). For å forplikte kajakklubben med sine signaturer velges X og Y.

 

Vedlegg:

Kajakknaust tegning, bilder av sted og anbud Kajakknaust, anbud, tegning, bilder

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Levanger kommune sjobadet_smabathavn_2017 

 

Velkommen!

Mvh

Styret IKK

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt kontingent for 2017. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm se idrettslagets lov §§ 5 til 8.

 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.