Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Innherred Kajakklubb

Innkalling til årsmøte i Innherred Kajakklubb

Årsmøtet avholdes den 4. april 2018 kl. 18 i Venusvegen 1, 7652 Verdal

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. mars 2018 til Innherred Kajakklubb Co/ Irene Skei Mjømen, Åsvegen 36, 7670 Inderøy eller irene.skei.mjomen@ntebb.no

Innslag om klubbutvikling ved Bjørg Aalbergsjø

Sakliste:
Sak 1: Godkjenne innkallingen og sakliste
Sak 2: Godkjenne stemmeberettigede
Sak 3: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen
Sak 4: Behandle årsmelding 2017
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 2017 i revidert stand og budsjett for 2018
Sak 6: Fastsette medlemskontingent
Sak 7: Behandle organisasjonsplan
Sak 8: Valg: Kandidater til alle verv er forespurt. Ikke alle verv er på valg. Verv som er på valg er: nestleder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 valgkomitemedlem.
Sak 9: Eventuelt
a) Sak fra styret: Klubbens nettside og vedlikehold av nettsida, hva skal vi gjøre?
b) Sak fra styret: Politiattester fremvises fra alle klubbens aktivitetsledere og turansvarlige

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://innherredkajakklubb.wordpress.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det servers pizza. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret IKK

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.