Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Innherred Kajakklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Innherred Kajakklubb

Årsmøtet avholdes den 12. februar 2019 kl. 19-21 i Venusvegen 1, 7652 Verdal

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28. januar 2019 til Innherred Kajakklubb: innherredkajakklubb@gmail.com

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 2: Godkjenne stemmeberettigede

Sak 3: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Sak 4: Behandle årsmelding 2018

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 2018 i revidert stand og budsjett for 2019

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Behandle organisasjonsplan

Sak 8: Valg: Kandidater til alle verv er forespurt.

Sak 9: Eventuelt

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på facebooksiden «Innherred kajakklubb»

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Det servers pizza.

Velkommen til årsmøte!

 

 

Med vennlig hilsen

Styret IKK

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.