Elveguide – tekst

Felles for de fleste elvene i området er at de er kun padlebare på en viss vannstand. Om sommeren er det stort sett tørt, men etter et par dager med regnskyll så blir elvene veldig fine. Elvene er best om våren eller høsten.

Verdal:

Verdalselva
Hvor: Mellom Vuku og Verdal
Beskrivelse: Verdalselva er ei rolig elv som kan også kan padles med havkajakk. På høy vannstand må man være spesielt oppmerksom på trær som kan stikke ut i elva. Tenk sikkerhet i gruppa!
Put in: Nedenfor bakevja under fossen i Vuku.
Take out: Verdal sentrum.
Tid: ca 1 1/2 – 2 timer.
Grad: 1-2
Obs.: Trær. Ved mye vann øker graderingen. Tenk sikkerhet i gruppa.

Steinkjer:

Steinkjervassdraget er infisert av Gyrodactylus Salaris og du må alltid desinfisere kajakk og utstyr før og etter bruk. Klubben har utstyr for desinfisering.

Figga
Hvor: Mellom Leksdalsvatnet (nord) og Steinkjer

VIKTIG:
FIGGA ER PR. 1. JUNI 2012 BLOKKERT MELLOM TREDJE BRO OG LAKSESPERRA. DENNE STREKNINGEN KAN IKKE PADLES!

Beskrivelse: Figga er en relativt rolig elv som starter på Leksdalsvatnet (nord) og renner ned til Steinkjer (Figga). Her er det ikke mange heftige stryk men på grunn av at elva til tider er smal og svingete så krever det ganske aktiv padling. På lav vannstand blir det mye rubb og skrubb, på middels vannstand er den ganske fin. På høy vannstand må man være spesielt oppmerksom på trær som kan stikke ut i elva. Tenk sikkerhet i gruppa!
Put in: Leksdalsvatnet, eller ved andre eller tredje bru.
Take out: Andre eller tredje bru, Steinkjer sentrum.
Tid: ca 3 timer (hele strekningen)
Grad: 1-2
Obs.: Trær og stein. Valse/stryk etter andre brua. Laksesperre etter tredje brua (bær rundt denne). Ved mye vann øker graderingen. Tenk sikkerhet i gruppa.

Steinkjerelva:
Hvor: Steinkjer sentrum.
Beskrivelse: Dette er en kort og artig strekning som er veldig fin for lek og trening. På lav vannstand blir det rubb og skrubb men på høyere vannstand er det bare gøy. Dette er gjerne nybegynnerenes første møte med bølgetoget 🙂
Put in: Speiderhuset ved Håkkadalsbrua.
Take out: Nedenfor holmen under Steinkjerbrua.
Tid: 5 min.
Grad: 1-2.
Obs.: Stein på lav vannstand. Må du svømme så prøv å holde deg midt i elva. Ved mye vann øker graderingen. Tenk sikkerhet i gruppa.

Ogna – Ognabrua til Steinkjer
Hvor: Ogndalen
Beskrivelse: Ogna er en elv med mange utfordringer. Her er det mange rolige og fine partier, men også fosser og juv som man skal være veldig oppmerksom på. Det vanligste er å padle fra Ognabrua og ned, en tur som tar ca 1 time. På lav vannstand er det vanskelig å komme fram enkelte steder. På middels vannstand er elva fin, men på høy vannstand må man være oppmerksom på trær, valser og fosser.
Se film av deler av strekningen.
Put in: Ognabrua
Take out: Steinkjer sentrum
Tid: ca 1 1/2 time
Grad: 1-2
Obs.: Trær og stein. Liten foss ca 500 m etter put in. Bør bære forbi denne. Hornemannshølen må synfares nøye! Ved mye vann øker graderingen. Tenk sikkerhet i gruppa.

Ogna – Røysing
Hvor: Ogndalen, kjør forbi Røysing og ta til høyre ved skilt Årholt.
Beskrivelse: Dette er en relativt kort strekning av Ogna som byr på mange utfordringer. Her er bølger, valser, svinger og stein, og en må padle ganske aktivt hele tiden. På lav vannstand kan bare deler av strekningen padles. På middels vannstand er elva best, men på høy vannstand kan det være risikabelt å padle fordi push i elva øker risiko for å ikke klare siste bakevje før Brandseggfossen.
Put in: På øversiden av brua
Take out: På øversiden av Brandseggfossen
Tid: 5 min.
Grad: 2-3!
Obs.: Stein. Du må senest bære ut i bakevja på venstre side før Brandseggfossen. Denne strekning må synfares, alltid. Anbefaler kastere på land og tauer i elva. Ved mye vann øker graderingen. Tenk sikkerhet i gruppa.