Gyrodactylus salaris

Mange elver på Innherred innbyr til padling i kano, elv, eller havkajakk. Det er i alles interesse at dette også skal være en mulighet i framtiden. Men på grunn av at flere elver og vassdrag i Norge dessverre er eller har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris, så må vi ta noen forhåndsregler.

Elvene i Steinkjerregionen (Lundselva, Steinkjervassdraget og Figga) er behandlet for lakseparasitten Gyrodactylus Salaris, og er pr. mai 2015 friskmeldt.

For å unngå en eventuell spredning av parasitten skal alt utstyr (kajakker og tilbehør) være tørt før bruk i et vassdrag. Dette er et minimumskrav.

Hvis vassdraget man har vært i er infisert, skal utstyret desinfiseres.

Innherred Kajakklubb oppfordrer til at alt utstyr skal desinfiseres før bruk i et vassdrag, uansett om vassdraget (man har vært i eller skal til) er infisert eller ikke.

Klubben har desinfiseringsmiddel (Virkon S) og pumpe/sprøyte tilgjengelig.

Ta kontakt for mer informasjon om desinfisering.

Les mer:

Direktoratet for naturforvaltning
Gyrodactylus salaris
Regioner infisert av Gyrodactylus salaris
Slik unngår du å spre smitte

Reklame