Årets kurs

Da har vi fått gjennomført 5 av årets kurs med gode tilbakemeldinger og fornøyde deltagere. Om du også har lyst til å lære deg å padle eller forbedre teknikken din så ta kontakt med oss. Det er planlagt 5 kurs, og ett sjette kurs som en gruppe har bestilt.

En del av kursdeltagerne fra kurset 7.-9. juni
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Møte med spekkhuggere

19. mai var det søndagspadling fra Kjerknesvågen. Åtte padlere fra klubben ble møtt av stille sjø, lett overskyet vær og en nyhet fra Trønder-Avisa om at det var observert spekkhuggere i fjorden utenfor Høsklompen i bakhodet. gruppen avtalte at om de mot all formodning skulle se spekkhuggerne så skulle de prøve å padle nært dem.

Turen startet rolig i retning Skarnsundet og praten gikk underveis. Da to av damene plutselig sier at de ser spekkhuggere lengre ute i fjorden. Etter en rask kursendring og en raskere padletakt kommer de så nært at man observerer fem stykker, delt i en gruppe på to og en på tre stykker. Så plutselig ser man bare fire av dem og det undres hvor den siste er. Så blir den observert bak gruppen som ligger samlet, og med kurs rett mot padlerne. På 25-30 meters avstand dykker den, svømmer under padlerne og kommer opp på den andre siden.

Ingen tvil om hva som var hovedtemaet i samtalen under resten av turen. Møte med en flokk niser ble liksom knapt registrert etterpå.

Møte med sel, oter, niser og havørn er ikke uvanlig i Trondheimsfjorden, men padlerne var enige om at dette var en opplevelse de lever lenge på.

Klubben arrangerer felles padleturer de fleste søndagene fra mai til oktober, så det oppfordres til å delta på disse for både store opplevelse, sosialt samvær med andre padlere og for å få gode råd og tips underveis.

Mektig opplevelse (Bilde Are Johansen)

Link til video fra møtet med spekkhugger (filmet av Are Johansen)

https://www.facebook.com/are.johansen71/videos/10156036974176363/?t=19

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Lyst til å lære deg å padle?

Innherred Kajakklubb arrangerer flere kurs i år også, både for deg som ikke har sittet i en kajakk tidligere og for deg som har padlet i flere år. For våre Grunnkurs er det ikke andre krav til ferdigheter enn at du må være svømmedyktig.

Se under fanen aktiviteter, der finner du kursoversikt. Eller du kan følge med på vår Facebookside https://www.facebook.com/groups/186196198411/ Der legger vi fortløpende ut våre aktiviteter. Vi har ledige plasser i mai og juni.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Padlesesongen 2019 starter 1. mai

Onsdag 1. mai er det avplask for 2019 sesongen. Det blir onsdagspadling fra Sjøbadet på Levanger og oppfordrer alle som ønsker å være med om å være klare til å gå på vannet kl. 18.00.

Mer info vil du finne på vår Facebookside når datoen nærmer seg.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Guide for bruk av skeg

Kanskje noen kan finne en enkel illustrasjon av bruk av skeg nyttig. Her er en grei oversikt over når man bruker skeg og hvor mye.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøteprotokoll IKK 12.02.2019

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dokumenter til årsmøtet

Årsmelding for innherred kajakklubb 2017

protokoll årsmøte ikk 2018

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Innherred Kajakklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Innherred Kajakklubb

Årsmøtet avholdes den 12. februar 2019 kl. 19-21 i Venusvegen 1, 7652 Verdal

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28. januar 2019 til Innherred Kajakklubb: innherredkajakklubb@gmail.com

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne innkallingen og sakliste

Sak 2: Godkjenne stemmeberettigede

Sak 3: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Sak 4: Behandle årsmelding 2018

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 2018 i revidert stand og budsjett for 2019

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Behandle organisasjonsplan

Sak 8: Valg: Kandidater til alle verv er forespurt.

Sak 9: Eventuelt

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på facebooksiden «Innherred kajakklubb»

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Det servers pizza.

Velkommen til årsmøte!

 

 

Med vennlig hilsen

Styret IKK

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Dokumenter til årsmøtet

Organisasjonsplan IKK

Valgkomiteens innstlling til styre, valgkomite og revisorer 2018

Årsmelding for Innherred Kajakklubb 2017

Regnskap budsjett

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Innherred Kajakklubb

Innkalling til årsmøte i Innherred Kajakklubb

Årsmøtet avholdes den 4. april 2018 kl. 18 i Venusvegen 1, 7652 Verdal

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. mars 2018 til Innherred Kajakklubb Co/ Irene Skei Mjømen, Åsvegen 36, 7670 Inderøy eller irene.skei.mjomen@ntebb.no

Innslag om klubbutvikling ved Bjørg Aalbergsjø

Sakliste:
Sak 1: Godkjenne innkallingen og sakliste
Sak 2: Godkjenne stemmeberettigede
Sak 3: Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen
Sak 4: Behandle årsmelding 2017
Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 2017 i revidert stand og budsjett for 2018
Sak 6: Fastsette medlemskontingent
Sak 7: Behandle organisasjonsplan
Sak 8: Valg: Kandidater til alle verv er forespurt. Ikke alle verv er på valg. Verv som er på valg er: nestleder, 2 styremedlemmer, 1 revisor og 1 valgkomitemedlem.
Sak 9: Eventuelt
a) Sak fra styret: Klubbens nettside og vedlikehold av nettsida, hva skal vi gjøre?
b) Sak fra styret: Politiattester fremvises fra alle klubbens aktivitetsledere og turansvarlige

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://innherredkajakklubb.wordpress.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det servers pizza. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret IKK

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar