Padlevettregler

1. Svømmeferdigheter kreves.
Padling forutsetter at du kan svømme og er komfortabel med å være i vann. Øv for å bli bedre.

2. Årlige livbergingsøvelser.
Du er ansvarlig for jevnlig repetisjon av redningsøvelser; selvredning og kameratredning. Dette bør du beherske. Klubben gjennomfører jevnlig trening på dette.

3. Bruk padlevest.
Medlemmer av klubben bruker alltid padlevest. Vesten er en naturlig del av bekledningen. Det er viktig at vesten er tilpasset brukeren og sitter godt på. Hjelm er påbudt i elv og ved utsatt havpadling (brottpadling/rockhopping)

4. Kle deg etter vanntemperaturen.
Vær forberedt på et lengre opphold i vannet, om vinteren bør du ha tørrdrakt.
Bruk bekledning som synes, men vær oppmerksom på at du ikke alltid blir sett.

5. Vær godt rustet, selv på korte turer. (Hva kan skje – er du forberedt?)
Ha alltid med deg nødvendig tilpasset redningsutstyr som du behersker. Ta med deg ekstra klær, mat og drikke i en vanntett pose. Resten av utrustningen avhenger hvilken tur du skal ut på. Minst en i gruppa bør ha førstehjelputstyr med. Sjekk alltid værmeldingen og at utstyret virker. Respekter naturkreftene. I elv skal det være minst 2 på tur.

6. Informer andre om turplanene.
Gjør det til en vane å fortelle hvor du drar og hvilken tidsramme du legger opp til. Padler du alene bør du holde deg nært land. Det er tryggest å padle sammen med flere. Meld fra hvis du endrer planene – så andre slipper å bekymre seg. Ta med deg mobiltelefon eller VHF  (vanntett oppbevaring) .

7. Vær sosial. Hold oversikt over alle i gruppa og hjelp til om nødvendig.
Sjekk regelmessig at alle er med og har det bra. Si fra dersom du føler deg usikker, trett eller kald. På turer har vi ansvar for alle i gruppa.

8. Hjelp til å holde gruppen samlet.
På fellesturer praktiseres gruppepadling.
Når det er mange i gruppa bør en erfaren være i front og to erfarne være bakerst. Hold deg nær gruppen slik at det er mulig å kommunisere med hverandre.
På klubbturer/treninger avgjør turleder om turen skal gjennomføres ut i fra egne og deltagernes ferdigheter i forhold til rådende forhold. Vær lojal mot turleder.

9. Vær et forbilde.
Jo mer erfaring du har, jo viktigere er det at du er et godt eksempel. Det nytter lite med regler om ikke gode forbilder viser hvordan en opptrer i praksis.

10. Vær bevisst på egne ferdigheter.
Innen padling gjelder også regelen: Tur etter evne! Si ifra hvis du nærmer deg en grense, eller har helseplager vi må ta hensyn til.
Lær grunnleggende padleteknikk og førstehjelp. Øk din padlekompetanse gjennom kurs i padleforbundets våttkortstige og trening! Bli en trygg padler!

Reklame