Sporløs ferdsel

Friluftsloven, § 11. sier følgende (om Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett):

  • «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»
  • «Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.»

I praksis betyr dette at vi kajakkpadlere ikke skal legge igjen mere spor på land, enn det vi gjør på sjøen 🙂

Reklame